سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اکبری رکن آبادی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
همایون مشگین کلک – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
جعفر میلی منفرد – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله , روش دقیقی جهت محاسبه اندوکتانسهای ماشینهای القایی در شرایط عدم تقارن در تمام جهات ارائه شده است . سپس توابع شکاف هوایی و شعاع متوسط برای تعیین مدل هندسی ماشین القایی در شرایط انواع خروج از مرکزیت , عدم همراستایی محور رتور با استاتور و انحنای محور رتور با در نظر گرفتن اثر شیارهای استاتور و رتـور و تورب میله های رتور ارائه شده است . در آخرین مرحله با استفاده از روش پیشنهادی و مدل هندسی ماشین , تاثیر تورب میله ها و میــزان پیشرفت خطا در هر یک از شرایط خروج از مرکزیت , عدم همراستایی و انحنای محـور رتــور بــــر روی اندوکتانسهای موتور القایی قفس سنجابی سه فاز , مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی ارائه شده است .