مقاله مدل دو بعدي زبري سطح کف در عمليات ميکرو فرزکاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مدل دو بعدي زبري سطح کف در عمليات ميکرو فرزکاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکرو فرزکاري
مقاله شعاع لبه
مقاله زبري
مقاله حداقل ضخامت براده
مقاله برگشت الاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوراوند شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: معتكف ايماني بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند ميکرو فرزکاري يکي از روشهايي است که قادر به توليد قطعات سه بعدي در مقياس کمتر از يک ميليمتر مي باشد. با کوچکتر شدن قطعات، نسبت مساحت سطح به حجم قطعه افزايش مي يابد که باعث مي شود سطح قطعه نقش مهمي را در کار کرد آن ايفا کند. بنابراين يافتن ارتباط پارامتر هاي ميکرو فرزکاري با زبري و پروفيل سطح در عمليات ميکرو فرزکاري اهميت زيادي دارد. در اين مقاله، با استفاده از ترکيب هندسه پروفيل انتهاي ابزار و مختصات لبه اصلي برش مدلي ارايه شده است که قادر به پيش بيني پروفيل و زبري سطح کف شيار ميکرو فرزکاري مي باشد. هندسه ابزار در دو بخش ماکرو و ميکرو مورد بررسي قرار گرفته است. معادلات مربوط به مختصات لبه اصلي برش و پروفيل ابزار استخراج شده و با معرفي انواع مکانيزمهاي برشي در عمليات ميکروفرزکاري، تاثير عواملي همچون برگشت الاستيک و اثر حداقل ضخامت براده براي محاسبه زبري سطح در نظر گرفته شده اند. شبيه سازي انجام شده توسط نرم افزار MATLAB اثر پيشروي، شعاع لبه انتهايي و اثر حداقل ضخامت براده را براي ميکرو فرزکاري ماده اي از جنس فولاد ضد زنگ ۳۱۶ مورد مطالعه قرار مي دهد. همچنين با انجام عمليات ميکروفرزکاري مدل پيشنهادي با نتايج آزمايشات مقايسه شده و صحت شبيه سازي تاييد شده است. در ادامه آزمايشات اثر پيشروي بر روي زبري سطح و ايجاد پليسه نيز مورد مطالعه قرار گرفته شده است.