سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد زادشکوریان – استادیار تمام وقت دانشگاه تبریز- دکترای مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
سیفعلی سلیمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

چکیده:

دراین مقاله یک مدل دینامیکی تحلیلی-تجربی برای پیش بینی مولفه های نیروی محوری و نیروی برشی در لبه اصلی و لبه گوه ای ابزار مته نو و یک مدل دینامیکی دیگر برای بررسی تاثیر مقدار سایش ابزار در لبه اصلی و به تبع آن روی نیروی برشی در لبه اصلی ابزار مته، مورد مطالعه قرار گرفته است. از ویژگیهای این دو مدل ارایه شده قابلیت اندازه گیری پارامترها ثابت انها با استفاده از نتایج تجربی میباشد. نتایج شبیه سازی که به کمک نرم افزار Matlab ارایه شده است نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند با دقت خوبی برای مونیتورینگ در روی خط (on-line) مقدار ساییدگی ابزار مته در فرایند سوراخکاری مورداستفاده قرار گیرد.