سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی لآلی – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مهرداد منطقیان – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه برای پیش بینی فرایندهای فیزیکی وشیمیایی استفاده از مدل ریاضی امری اجتناب ناپذیر است ، با وجود نرم افزارهای متعددحل عددی، مدل سازی فرایندهای طبیعی و تحلیل فرایند آسانتر شده است . در اینجا به بررسی یک نوع مدل غلظت در برجهای پرشده با جریان م تقابل گا ز- مایع می پردازیم . در این مدل استفاده از ضریب انتقال جرمkcلازم است . لذا از برج پرشده از پرکنهای سرامیکی نوع اینتالکس ۳۸ میلی متری ( ۳۸ mm ceramic intalex saddles) برای سیستم آب-هوا و کربوکسی متیل سلولز ( CMC-)هوا استفاده می شود . دبی جریان هوا از kgm-2s-1 1422 تا ۸۰۱۷kgm-2s-1 و آب (یا کربوکسی متیل سلولز) از ۳۸۸۸ kgm-2s-1 تا ۱۵۵۱۶kgm-2s-1متغیر است که برای هر دبی جریان، مقدار kc مشخصی بدست خواهد امد.