سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید امیر آقایی – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
مهدی کراری – استاد دانشگاه امیرکبیر
حامد شکوری گنجوی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

نرخ بالای بیکاری سبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است و برای کاهش آن، اقتصاد دانان احتیاج به مدل ریاضی از دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار دارند. بخش عرضه تابعی از رفتارهای انسانی و متغیرهای اقتصادی است در حالیکه بخش تقاضا تنها تابعی از متغیرهای اقتصادی می باشد. مدلسازی تحلیلی عرضه نیروی کار بر اساس رفتارهای انسانی بسیار مشکل و طاقت فرسا است، چراکه روابط بین متغیرها به صورت غیر خطی دینامیکی است. در این مقاله، فرض می شود که عرضه نیروی کار به صورت سیستم دینامیکی است و با کمک شبکه موجک، مدل جعبه سیاهی از آن معرفی شود و از این طریق بر پیچیدگی سیستم غلبه می شود.