سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر بیک زاده مرزبانی – کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخ
حسن سوری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله به موضوع توانمندسازی و توسعه پایدار منابع انسانی با استفاده از مدیریت دانش پرداخته می شود . رشد اطلاعات و دانش در سال های اخیر بسیار سریع و نمایی بوده که در نتیجه دیدگاهی برای توسعه فر آیندها بر پایه توسعه مدیریت دانش سازمانی در ارتباط با فرآیندهای شغل ی بروز کرده است . در این دیدگاه، بخش عظیمی از تغییر فرآیندهای شغلی از طریق تغییرات توانمندی های ایجاد و مدیریت دانش فرآیندهای کاری و محیط آن پدید آمد . مدیریت دانش در حوزه منابع انسانی به معنای توانمندسازی مدیران و کارکنان ، و معادل مفهوم توسعه منابع انسانی است . لذا در این مقاله به ارائه مدلی می پردازیم که نتیجه آن توانمند سازی و توسعه پایدار منابع انسانی براساس فرآیندهای مدیریت دانش می باشد ، و در این راستا توجه ویژه ای به دانش شخصی و درونی کارکنان سازمان ها ازطریق کشف، کسب، تولید، تسهیم و استفاده ازآن ها در راستای ایجاد سازمانی یادگیرنده خواهد داشت