مقاله مدل رياضي براي رشد و ويفرتراپي گلايو بلاستوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مدل رياضي براي رشد و ويفرتراپي گلايو بلاستوما
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش
مقاله سرطان ها
مقاله کارموستين
مقاله گلايوبلاستوما
مقاله مدل هاي نظري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروحي عنايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گلايو بلاستوما بدخيم ترين و معمول ترين گلايوما در بزرگسالان است. مدل رياضي وسيله قدرتمندي براي تجزيه و تحليل مسايل مربوط به تشکيل و رشد تومورها است. مدل رياضي به محققين اجازه گسترش و آزمايش فرضيه هايي را مي دهد که منجر به درک بهتر اين بدخيمي ها از جمله گلايو بلاستوما مي شود.
هدف: ساخت يک مدل رياضي به منظور بيان اثر جهش هاي ژنتيکي بر رشد گلايوبلاستوما در غياب و در حضور داروي ضد سرطان کارموستين به صورت ويفر.
مواد و روش ها: يک رابطه لجستيک اصلاح شده (به صورت جبري و ديفرانسيل هر دو) براي توصيف اثر جهش هاي ژنتيکي بر رشد گلايوبلاستوما پيشنهاد شد. پيش بيني مدل با يافته هاي تجربي و باليني موجود مطابقت داده شد. يک رابطه نيمه آرويني(semi-empirical)  شبيه تابع دانسيته احتمال توزيع گاما براي توصيف انتشار داروي کارموستين از يک پلي مر کاشته شده (ويفر) در مغز به کار گرفته شد. پارامترهاي اين رابطه از يافته هاي تجربي موجود براي مغز ميمون تخمين زده شد. فرم کلي اين رابطه با فرم ديفرانسيلي رابطه لجستيک اصلاح شده (مذکور در بالا) ترکيب شده براي توصيف ويفرتراپي استفاده شد. پيش بيني هاي اين مدل ترکيبي با الگوي عود کردن گلايوبلاستوما که در مراجع گزارش شده مقايسه شد.
نتايج: در تمام موارد تطابق خوبي بين پيش بيني هاي مدل و يافته هاي تجربي و باليني مشاهده و در مورد کاربردهاي مختلف مدل بحث شد.
نتيجه گيري: مدل به خوبي اثر جهش هاي ژنتيکي بر رشد تومور را در غياب و در حضور کارموستين توصيف مي نمايد. ترکيب مدل حاضر با مدل Swanscm و همکارانش مي تواند به درک بهتر تهاجمي بودن گلايوبلاستوما کمک نمايد. از مدل حاضر مي توان به صورت آينده نگر براي بهينه سازي طراحي آزمايش هاي جديد استفاده کرد.