مقاله مدل رياضي تحليل جريان کليک براي پيش بيني رفتار مشتريان اينترنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: مدل رياضي تحليل جريان کليک براي پيش بيني رفتار مشتريان اينترنتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي رياضي
مقاله تحليل جريان کليک
مقاله مدل فروشنده دوره گرد گردآورنده جايزه
مقاله مدل زنجيره مارکوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي پژوه فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل جريان كليك ابزار مفيدي براي پيش بيني مسير حركت يك مشتري خاص در يك وب سايت است كه كاربرد فراواني در زمينه هاي تجارت الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي و مديريت ارتباط با مشتري دارد. رويكرد جديد مقاله به دست آوردن محتمل ترين مسير حركت يك كاربر در يك وب سايت با استفاده از مدل هاي ماركوفي است كه در قالب يك مدل برنامه ريزي صفر و يك حاصل شده است. مدل برنامه ريزي صفر و يك ارايه شده حالت خاصي از مدل معروف مساله پيله ور (فروشنده دوره گرد) گردآورنده جايزه مي باشد كه خود يك مدل  NP-hardبوده و تعداد محدوديت هاي حذف زير تور آن با افزايش فضاي مساله به طور انفجارآميزي افزايش مي يابد. براي حل مدل طرح شده الگوريتمي جامع و كارا ارايه گرديده است. براي انجام جنبه هاي محاسباتي و پياده سازي مدل پيشنهادي، داده هاي برگرفته از لاگ فايل هاي سرور يك وب سايت دانشگاهي براي ۲۰ كاربر مختلف مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه جواب هاي حاصل با جواب هاي به دست آمده از الگوريتم جيوديچي نشان مي دهد مدل پيشنهادي جواب هاي بسيار دقيق تر و بهتري نسبت به الگوريتم جيوديچي ارايه مي دهد.