مقاله مدل رياضي منبع يابي چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در مديريت ريسک زنجيره تامين ايران خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۵۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مدل رياضي منبع يابي چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در مديريت ريسک زنجيره تامين ايران خودرو
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع يابي انتخاب تامين کننده
مقاله ريسک
مقاله استوار
مقاله فازي
مقاله شبيه سازي
مقاله زنجيره تامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس يزدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فطانت فردحقيقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب تامين کنندگان مناسب به شکل قابل ملاحظه اي هزينه ها را کاهش و قابليت رقابت پذيري سازمان را افزايش مي دهد. از سويي در محيط رقابتي کسب و کار، سرعت بالاي تغييرات بر عدم اطمينان و ابهام در تصميم گيري ها افزوده است. با توجه به اين دو مهم در اين تحقيق به منظور کاهش ريسک و رفع ابهام موجود در تصميم گيري از رويکرد ابداعي بهينه سازي استوار- فازي در برنامه ريزي تامين قطعات دو محصول شرکت ايران خودرو و ارزيابي تامين کنندگان استفاده مي شود. با در نظر گرفتن حجم وسيع قطعات هر خودرو، قطعات با ارزش براي بررسي انتخاب مي شود. مدل تامين اين قطعات در قالب يک مدل برنامه ريزي خطي چند هدفه طراحي مي شود. با توجه به نبود اطمينان حاکم بر برخي پارامتر هاي مدل، اين نوع پارامتر ها به صورت متغيري تصادفي که در بازه اي متقارن نوسان مي کند، لحاظ مي شوند. به منظور رفع نگراني از اين نوع پارامتر ها و با توجه به اين که تعيين طول بازه برخي از اين پارامترها براي تصميم گيرنده مبهم است، مدل با رويکرد ابداعي به مدل استوار- فازي تبديل مي شود تا پاسخ هاي به دست آمده از آن قابل اتکا باشد. در پايان به منظور ارزيابي عملکرد مدل و بررسي کيفيت جواب هاي به دست آمده از تکنيک شبيه سازي استفاده مي شود.