مقاله مدل ريسک اعتباري و رتبه بندي مشتريان حقـوقي بانک کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۹۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مدل ريسک اعتباري و رتبه بندي مشتريان حقـوقي بانک کشاورزي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک اعتباري
مقاله رتبه بندي
مقاله اعتبارسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بانک ها با توجه به عمليات اعطاي تسهيلات، همواره در معرض ريسک اعتباري هستند. ريسک اعتباري يکي از مهمترين ريسک هاي نظام بانکي است و به منظور کاهش اين نوع ريسک و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه هاي کميته بال، توجه زيادي به رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان خود معطوف داشته اند. در واقع رتبه بندي روشي است که بر اساس آن بانک ها مي توانند ضمن اندازه گيري ريسک اعتباري مشتريان، نسبت به کنترل و مديريت آن نيز اقدام نمايند.
در سالهاي اخير به دليل افزايش حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک هاي کشور، موضوع رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان مورد توجه اغلب بانک ها قرار گرفته است. بر اين اساس، مقاله حاضر به تهيه و تدوين الگوي رتبه بندي مشتريان حقوقي يکي از بانک هاي دولتي خواهد پرداخت. بدين منظور، در مقاله مزبور ابتدا مروري بر مباني نظري ريسک اعتباري و رتبه بندي مشتريان خواهد شد. سپس الگوهاي مورد استفاده در رتبه بندي مشتريان و تجربه برخي بانک هاي خارجي ارايه مي شود و در نهايت، الگوي مناسب براي رتبه بندي مشتريان حقوقي بانک کشاورزي استخراج شده و پيشنهادات لازم نيز مطرح خواهد شد.