سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول میرعباسی نجف آبادی – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دشت سیرجان با وسعت حدود ۸۰۲۷ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران در استان کرمان واقع شده است. محدود بودن منابع آب در این منطقه و برداشت روزافزون آبهای زیرزمینی، بخصوص از سالهای دهه ۶۰ شمسی به بعد، موجب افت سطح ایستایی آبخوان شده است. این افت سبب پیشروی سفره آب شور به سمت سفره آب شیرین دشت سیرجان شده است. در این مطالعه تغییرات سطح ایستایی دشت سیرجان با مدل کامپیوتری PMWIN شبیه سازی شد. مدل پیشنهادی بر اساس گامهای زمانی یک ماهه و دوره های زمانی شش ماهه در سالهای ۷۴ تا ۸۴ برای ۷۴ حلقه چاه مشاهده ای کالیبره شد. پارامترهای هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره با استفاده از پکیج PEST در دوره زمانی فروردین تا خرداد ۱۳۷۵ که میزان تغذیه و تخلیه آبخوان تقریبا برابر است، با تطابق ارتفاع سطح ایستایی اندازه گیری شده و بدست آمده از اجرای مدل، تخمین زده شد. مدل در طول دوره تطبیق به خوبی جواب داد. این مدل نشان می دهد که با شرایط برداشت کنونی روند افت همچنان ادامه خواهد داشت.