سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – دکترای مکانیک آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق ، دانشکده مهندسی مکانیک دا
محمد صدیقی – عضو هیات علمی دانشگاه هوایی
ساسان سالخورده – کارشناس ارشد هوا – فضا

چکیده:

جهت شناسایی هر چه بهتر فرایند احتراق ذرات ریز جامد، نیاز به انجام آزمایش های تجربی و ارائه مدل های تحلیلی می باشد. در این مقاله یک مدل ریاضی جدید ارائه شده که پارامترهای بنیادی در مطالعه احتراق ذرات ریز جامد یعنی فاصله خاموشی و حد رقیق انتشار را بیان می کند. مدل با استفاده از فرضیات مرسوم در احتراق بنا نهاده شدهو نقش تشعشع در احتراق ذرات ریزجامد را بررسی می کند. روابط ریاضی بدست آمده برای احتراق ذرات آلومینیوم درمقایسه با مدل قبلی کامل تر بوده و همچنین با نتایج تجربی هماهنگی بهتری را دارد.