سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استاد یار پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی کرمان ، گروه آبخیز داری
بهرام بختیاری – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان گروه منایع آب
مریم ایلاقی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان- گروه عمران آب

چکیده:

هدف ازاین مطالعه، تعیین اثراتP- در قابهای دو بعدی فولادی با اتصالات نیمه- صلب می باشد. به این منظور، تعداد ۱۰ عدد قاب خمشی از ۶ تا ۲۰ طبقه و دارای ۲ و ۳ دهانه انتخاب و پس از بارگذاری و تحلیل ، طراحی قابها براساس ضوابط AISC انجام شد (تمام اتصالات با ۱۰۰% صلبیت در نظرگرفته شدند). در این طراحی، سعی شد نسبتهای اندرکنش نزدیک به ۰/۱ باشد. یعنی، مقاطع، بصورت بهینه طراحی شدند. سپس تحت همان بارگذاری و مقاطع، قابها، با فرض صلبیت اتصالات در سه حالت ۷۵% ، ۵۰% و ۲۵% نیز تحلیل شده و نیروها و تغییر مکانهای اعضای مختلف آنها در دو حالت "بدون در نظر گرفتن اثرات P-" و "با در نظر گرفتن اثرات P-" بدست آمدند. نهایتا، در خصوص اثـــرات P- در ساختمانهای فـــولادی با اتصالات نیمه- صلب، بــر حسب تعداد طبقات و دهـانه ها و نیز درصد صلبیت اتصالات نتیجه گیری بعمل آمد