سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی برغمدی – کارشناس ارشد عمران – آب

چکیده:

مشکل رسوبات در مخازن همواره یکی از نکات قابل بحث درپروژه های مهندسی بوده است. به همین دلیل رسوب زدایی را به عنوان یکی از برنامه های حیاتی در مدیریت مخازن دانسته اند. از میان روش های گوناگون رسوب زدایی تکنیک آبشویی به عنوان گزینه ای اقتصادی شناخته شده است. در این تکنیک از انرژی جریان آب برای کندن و انتقال رسوبات بهخارجاز مخرن استفاده می شود. مطالعات نشان داده که عواملی نظیر موقعیت و عملکرد تخلیه کننده ها و دوره تناوب اجرای آبشویی در راندمان عملیات تاثیر بسزایی دارد. به عمین خاطر پیش بینی این عوامل توسط مدل های شبیه سازی می تواند در مدیریت آتیه مخزن تاثیر مطلوبی داشته باشد. مدل های فیزیکی معمولا نیاز به هزینه و تاسیسات گران قیمتیدارند که معمولا در دسترس نیستند. از این روگزینه مطلوب جهت شبیه سازی استفاده از مدل عددی است. برای این منظور در این مقاله مدلی تهیه شده است که توانایی حل معادلات جریان آب و انتقال رسوب را بصورت غیر کوپله و درحالت یک بعدیدارد. مدل با ورود اطلاعاتاولیه، در هر گام زمانی آبشویی ابتدا معدلات سنت – ونانت (جریان) را حل کرده و پس از آن فاکتورهای هیدرولیکی محاسبه شده به معادله پیوستگی رسوب داده می شود تا فرم جدید بستر را بدست آورد. بر آورد رسوب در این مدل توسط چهار فرمول تجربی که یکی از آنها قابل کالیبراسیون است، انجام می شود این مدل توسط داده های آزمایشگاهی کالیبره و سپس برای یک مخزن طبیعی اجرا شده است. نتایج، نشان دهنده وقت خوب معادله قابل کالیبراسیون نسبت به روش های دیگر برآورد رسوب می باشد.