سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی برقعی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
نسرین امانی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (گرایش آب و فاضلاب) واحد علوم و تحقیقات د

چکیده:

غلظت بالای نمک به علت اثرات نامطلوب آن بر روی فعالیتهای حیاتی و ساختمان سلولی میکروارگانیزمها به طور قابل توجهی بازدهی تصفیه را در فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلابهای شور کاهش می دهد.
فاضلاب مصنوعی ترکیب شده از ملاس رقیق، اوره، نمکهای بافر فسفات و انواع غلظتهای نمک (%۰/۷-۲/۵) NaCl در یک راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) تصفیه شد. جهت راه اندازی لجن برگشتی محیط لجن فعال یک تصفیه خانه شهری به راکتورهای MBBR که ۵۰% حجم آن با آکنه هایی به شکل استوانه های کوچک شیار دار و از جنس پلی اتیلن پر شده بود، تلقیح گردید. اثرات متغیرهای مهمی چون بار آلی (Ls) ، بار هیدرولیکی (Q/A) ، و غلظت نمک در عملکرد سیستم MBBR بررسی شدند. یک مدل ریاضی عملکرد سیستم را در غلظتهای مختلف نمک و بارهای آلی متفاوت به طور جداگانه توصیف می کند. ثابتهای مدل با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. معادلات بدست آمده در شرایط مشابه و در مقادیر امتحان شدده از پارامترهای می تواند در سیستم های MBBR مورد استفاده باشد.