سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس حاج فتحعلی ها – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد مدل های ریاضی با پیشرفت های وسیعی که در رایانه ها به وجود آمده است، ابعاد گسترده تری یافته است. مسائلی که در گذشته به دلیل مقیاس بزرگ آنها قابل حل نبودند، امروزه با کامپیوترهای پر قدرت شخصی قابلیت حل شدن دارند. در این مقاله ضمن بیان اهمیت و جایگاه زمان بندی خدمه در شبکه های حمل و نقل، موضوع زمان بندی خدمه در راه آهن را بررسی کردیه ایم و سپس مدل زمان بندی خدمه در قالب یک شبکه ابتکاری که دارای کمان های وظیقه و کمان های انتقال است شرح داده ایم. در این شبکه یافتن مسیرهایی که بتواند همه وظایف را پوشش دهد و کمترین هزینه را داشته باشد . به صورت یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط فرموله شده است . در این مدل سای با تعریف مجموعه هایی که تولید آنها برای مسائل با برنامه های نسبتا ساده ای ممکن است و با فرض هایی منطقی که کمان های انتقال را به شدت کاهش می دهد، ابعاد مساله کاهش داده شده اند و در ابعاد کوچک قابلیت حل مساله آزمایش شده اند.