سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن کیهانی – دانشگاه شاهرود

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل ریاضی سه بعدی تاثیر خاکستر و رطوبت موجود در سوخت نیروگاه ذغالی بر روی دمای ماکزیمم، دمای متوسط و حرارت جذب شده توسط دیواره کوره دیگ بخار بررسی می شود . دقت مدل ریاضی مورد استفاده بدواً با مقایسه با نتایج تجربی اثبات شده است و به منظور حصول اطمینان بیشتر از محاسبات هر دو مدل توربولانت K- ε و RSM مورد استفاده قرار گرفته است .