سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامله آقاجانلو – دانشجوی دکتری هیدرولیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ت
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مخازن موجگیر روزن های نوع خاصی از سازه های مستهلک کننده نوسانات موج ناشی از ضربه قوچ در نیروگا ههای برقابی هستند. شبیه سازی رفتار جریان و نحوه میرایی امواج ضربه قوچ در سیستم مجاری هیدرولیکی نیروگاه و در نهایت طراحی هیدرولیکی مخزن در شرایط تأمین پایداری پیوسته سیستم، هدف اصلی این تحقیق م یباشد. به این منظور، معادلات ضربه قوچ و نوسانات موج حاکم بر سیستم، در طول توربین تا مخزن سد، به روش مشخصه حل گردیده و نیز به منظور تأمین شرایط بهره برداری پیوسته از سیستم، پایداری هیدرولیکی مخزن مورد توجه قرار گرفته است.