سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج سعیدپناه – کارشناس ارشدمهندسی هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
محمدحسین حامدی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

تعیین محل و طول پرش هیدرولیکی برای طراحی یک سازه هیدرولیکی امری ضروری است . بنابراین پروفیل سطح آب در چنین پدیده هیدرولیکی دارای گرادیان تیزی بوده و فرض توزیع هیدرواستاتیک فشار صادق نیست . لذا در این مقاله درمعادلات جریانهای مت غیر تدریجی، عبارتهایی را جهت در نظر گرفتن توزیع غیر هیدرواستاتیک فشار اضافه کرده ایم که از حل معادلات حاصل به روش تفاضل محدود با استفاده از الگوی دو – چهار مک کورمک برای محاسبه پرش هیدرولیکی در یک کانال ذوزنقه ای شکل استفاده شده است که برای بررسی صحت و ارائه کاربرد نتایج محاسباتی با داده های تجربی مقایسه شده اند که به طور قابل قبولی با هم تطابق دارند.