سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا کمالیان – کارشناس ارشد مکانیک جامدات – مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو
جعفر شیبانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، واحد مهندسی و عمران شرکت تاید واتر

چکیده:

در این مقاله چگونگی ایجاد جریان ساحلی (Longshore Current) و جابجایی رسوب (Sediment Transport) در مجاورت ساحل و سازه های ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی جریان ساحلی معادلات ابهای کم عمق (Shallow Water Equations) با ملحوظ نمودن ترم های مربوطه به تنش هایتشعشعی (Radiation Stress) در شبکه انحناء دار (Curve linear grid) حل شده است. جهت محاسبه نرخ انتقال رسوب در هر نقطه از شبکه، تغییرات زمانی لایه مرزی موج و جریان، توزیع سرعت، توزیع اغتشاش و توزیع تراکم رسوبات معلق در عمق شبیه سازیشده است. همچنین در این مقاله اثر توام موج و جریان بر تنش بستر و اثر چین خوردگی بستر بر لایه مزی و اغتشاش بررسی شده است. حاصل کار ایجاد یک بسته نرم افزاری جهت پیش بینی جریان و رسوب ساحلی می باشد.