سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم دخت صفی صمغ آبادی – دانشگاه تربیت مدرس
عزیزاله معماریانی – دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر امانی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی مدیریت جامع جنگل ارائه شده است . اهداف برنامه ریزی عبارتنـد از : حـداکثر سـازی میـزان جذب کربن، ارزش فعلی خالص درآمد، حجم توده سرپا، میزان اشتغال و حداقل سازی میزان فرسایش خاک در افق برنامه ریزی . مدل برای برنامه ریزی سرزمین در حوضه آبخیز ٣٠ صفارود ( رامسر ) اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفته است . این مدل دارای ٩٠٤ متغیر تصمیم و ١٠٣٧ محدودیت می باشد .