سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نصیری – اصفهان – شاهین شهر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – گروه شیمی

چکیده:

احیاء کاتالیزور کک گرفته با فرایند گازی کردن کک انجام می شود.مدل سازی ریاضی این فرایند می تواند بررسی پارامترهای موثر بر کک زدائی را آسانتر نماید. بهمین دلیل مدلهای ریاضی مختلفی برای کک زدائی کاتالیزورهای غیر فعال ارائه شده است.
نتایج کک زدائی از کاتالیزور غیر فعال شده در فرایند دی هیدروژناسیون نرمال پارافینها نشان می دهد که از میان مدلهای ارائه شده، سنتیک و مدل ریاضی منتشر شده توسط هاشیموتو و همکارانش بدلیل در نظر گرفتن هیدروژن در ساختار کک، انطباق مناسبی با نتایج تجربی دارد