سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – دکترای زمین شناسی نفت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
کیارش قنواتی – فوق لیسانس مهندسی معدن کارشناس ارشد شرکت ملی نفت مناطق نفتحیز جنوب
منا رجب زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برآورد اولیه حجم نفت مخزن خامی در میدان (M) با کمک نرم افزار RMS هدف اصلی این مطالعه می باشد. با توجه به مدل ساختمانی و پتروفیزیکی تهیه شده توسط این نرم افزار و همچنین بر اساس پارامترهای مخزنی همچون ضریب حجمی نفت و گاز، سطوح تماس سیالات و نسبت ضخامت خالص به ناخالص در زون های مختلف مخزن، بررسی حجمی اولیه در مخزن با کمک یک سری فرمول ها انجام شده است. جهت تعیین ضخامت مفید مخزن آنالیزهای مختلفی بر روی دو حلقه چاه اکتشافی این میدان صورت گرفت که با توجه به آن و با کمک ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی حدود برش تخلخل و همچنین اشباع آب در این مخزن تعیین گردید. جدود برش تخلخل ۴/۵ درصد و حدود برش اب ۵۰ درصد در نظر گرفته شد. زون های خالص مخزن با کمک حدود برش تخلخل و حدود برش آب محاسبه گردید و با توجه به سری فرمول های محاسبات مخزنی انجام گرفته و حجم اولیه نفت درجا در این میدان به مقدار ۱/۲۵ میلیارد بشکه برآورد شد.