مقاله مدل ساختماني – پتروفيزيکي مخزن آسماري، ميدان رامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدل ساختماني – پتروفيزيکي مخزن آسماري، ميدان رامين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوستاتيستيک
مقاله تخمين
مقاله حجم سنجي
مقاله فرآيندهاي دياژنزي
مقاله مخزن آسماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري كبري
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميري بختيار حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميدان نفتي رامين در فروافتادگي دزفول قرار داشته، از دو مخزن نفتي آسماري و بنگستان که در حال حاضر توليدي هستند تشکيل شده است. مطالعه حاضر بر روي مخزن آسماري صورت گرفت. اين مطالعه تلاشي براي ايجاد مدل سه بعدي ساختماني – پتروفيزيکي که جهت برنامه هاي توسعه اي ميدان ضروري است، مي باشد. مخزن آسماري در اين ميدان نفتي به چهار زون تقسيم مي شود. براي انجام مدلسازي از کليه داده هاي در دسترس، از قبيل اطلاعات ژئوفيزيکي، نمودارهاي چاه پيمايي، داده هاي ارزيابي پتروفيزيکي، اطلاعات مغزه، مقاطع نازک و داده هاي مهندسي مخزن استفاده گرديد. جهت تهيه مدل سه بعدي مخزن، روش زمين آمار در قالب نرم افزار(Reservoir Modeling System) RMS  به کار رفت. اين مدل شامل دو مدل ساختماني و پتروفيزيکي مي باشد. از داده هاي خروجي مدل ساختماني براي ايجاد مدل پتروفيزيکي استفاده گرديد. مراحل مدلسازي شامل شبکه بندي(Griding) ، تخمين و تعريف واريوگرام تجربي براي داده هاي موجود است. ابعاد هر سلول در مدل شبکه اي ۱×۲۲۸×۱۹۳ متر است به استثناي زون چهار (غيرمخزني) که به ۵×۲۲۸×۱۹۳ متر تغيير يافت. مدلسازي مخزن آسماري در ميدان رامين نشان داد زون يک مفيدترين زون بهره ده بوده و ۹۷٫۹% کل حجم نفت را در اين ميدان شامل مي شود.