مقاله مدل سازي آزمايشي سيستم هاي دوبعدي با ساختار ARMA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي آزمايشي سيستم هاي دوبعدي با ساختار ARMA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمين پارامتر
مقاله تعيين مرتبه مدل
مقاله سيستم هاي دوبعدي
مقاله مدل ARMA دوبعدي
مقاله مدل سازي آزمايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدآبادي مهديه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كراري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مدل سازي آزمايشي سيستم هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، مساله تعيين مرتبه مدل در سيستم هاي دوبعدي و تخمين پارامترهاي مدل دوبعدي مطرح مي شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه اطلاعات مرتبه بخش هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي، به طور ضمني در ماتريس همبستگي داده هاي خروجي، مخفي است. در الگوريتم تعيين مرتبه مطرح شده، مرتبه بخش هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي به طور مستقل و قبل از تخمين پارامترهاي مدل تعيين مي شوند.
مدل دوبعدي مورد استفاده، علّي، پايدار، تغييرناپذير با شيفت و با ناحيه پشتيباني ربع صفحه (QP) فرض مي شود. شبيه سازي هاي عددي، دقت بالا و عملکرد مطلوب روش مطرح شده را در مدل سازي سيستم هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA دوبعدي نشان مي دهند.