مقاله مدل سازي اجزاي محدود برش ماده فولادي با جت آب داراي ذرات برنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي اجزاي محدود برش ماده فولادي با جت آب داراي ذرات برنده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت آب داراي ذرات برنده
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله اندرکنش سيال و جامد
مقاله ديناميک ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكفلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي كما عقيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي عددي روش هاي ماشين کاري در تحليل پارامتري و بهينه سازي اين روش ها سودمند هستند. در اين مقاله با استفاده از روش اجزاي محدود غيرخطي، مدلي عددي از فرايند برش يک ماده فولادي با استفاده از جت آب داراي ذرات برنده (AWJ) ارايه مي شود. با استفاده از اين مدل، اندرکنش جامد-جامد (اندرکنش بين ذره برنده و ماده هدف) و اندرکنش سيال- جامد (اندرکنش بين جت آب، ذره برنده و ماده هدف) مورد بررسي قرار مي گيرد. از المان هاي اويلري براي مدل سازي جت آب و از المان هاي لاگرانژي براي مدل سازي ذره برنده و ماده هدف استفاده مي شود. اندرکنش ديناميکي بين جت آب با ذره برنده و ماده هدف با استفاده از کوپلينگ اويلري- لاگرانژي تعريف مي شود. همچنين برخورد ذره برنده کروي با ماده هدف با استفاده از الگوريتم هاي تماسي مدل سازي مي شود. براي شبيه سازي سايش ماده هدف به واسطه برخورد، روش حذف المان بر اساس يک کرنش بحراني مورد استفاده قرار مي گيرد. در تحليل حاضر، عمق برش براي فشارهاي مختلف جت آب به دست آمده و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه مي شود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در فشارهاي بالا، فرض کروي بودن ذره برنده در شبيه سازي AWJ نتايج بهتري را در مقايسه با فشارهاي پايين ارايه مي دهد.