مقاله مدل سازي انتقال جرم فرآيند استخراج مايع-مايع در ستون ضربه اي سيني دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي انتقال جرم فرآيند استخراج مايع-مايع در ستون ضربه اي سيني دار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي انتقال جرم
مقاله جريان پيستوني
مقاله پراکندگي محوري
مقاله جريان معکوس
مقاله ستون ضربه اي سيني دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري سيدجابر
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از مدل هاي «پيستوني»، «پراکندگي محوري» و «مدل مرحله اي با جريان معکوس» انتقال جرم در يک ستون ضربه اي سيني دار به طول ۱٫۵ متر بررسي شد. نتيجه ها با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شد. سامانه هاي مورد استفاده آب / استن / تولوئن و آب / استن / بوتيل استات بود که در آنها جهت انتقال جرم از فاز آلي به فاز آبي است. مدل پيستوني عليرغم سادگي با خطاي زيادي همراه است. در مورد سامانه بوتيل استات به دليل انتقال جرم زياد تغييرهاي غلظت در قسمت پايين ستون زياد است که باعث ايجاد خطاي زياد در مدلهاي پراکندگي محوري و مرحله اي با جريان معکوس مي شود. خطاي مدل ها در تخمين توزيع غلظت در فاز پيوسته بيشتر از پراکنده است.