مقاله مدل سازي بارش، روان آب و رسوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي بارش، روان آب و رسوب
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه آبخيز خامسان
مقاله رسوب معلق
مقاله رسوب نگار
مقاله رگرسيون دو متغيره
مقاله مدل بارش- روان آب- رسوب معلق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي درويشان عبدالواحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور تحليل روابط جامع متغيرهاي بارش، روان آب و رسوب معلق در مقياس رگبار در حوزه آبخيز معرف خامسان با مساحت ۴۱۹۳ هكتار در استان کردستان انجام شد. بدين منظور تعداد ۴ رگبار منجر به توليد روان آب و طبعا توليد رسوب از مجموع ۹ واقعه اتفاق افتاده در فرصت مطالعه استفاده گرديد. سپس مدل هاي مختلف رگرسيون دو متغيره براي تخمين مقدار رسوب رگبار تهيه شد. نتايج پژوهش حاضر بر توانايي برتر مدل رگرسيوني خطي حاصل از کاربرد حداکثر شدت بارش با ضريب تبيين و کارآيي به ترتيب بيش از ۰٫۸۴۳ و ۰٫۸۴ و خطاي تخمين حدود ۳۹ درصد در تخمين رسوب رگبار تاكيد داشت.