مقاله مدل سازي برآورد نسبت تحويل رسوب رگبار در حوزه آبخيز چهل گزي بر اساس ويژگي هاي اقليمي و هيدرولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي برآورد نسبت تحويل رسوب رگبار در حوزه آبخيز چهل گزي بر اساس ويژگي هاي اقليمي و هيدرولوژي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان کردستان
مقاله توليد رسوب
مقاله سد قشلاق
مقاله مدل فرسايش خاک
مقاله نسبت تحويل رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي درويشان عبدالواحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از نسبت تحويل رسوب در حوزه هاي آبخيز به منظور تبديل مقادير اندازه گيري و يا تخميني رسوب به فرسايش خاك براي متخصصان حفاظت خاك و آب ضروري است. حال آن كه عملكرد كليه مدل هاي موجود و استناد به نتايج به دست آمده از آنها به دليل تفاوت در فرآيند فرسايش خاك و توليد رسوب در آبخيز محل تهيه آنها همواره سوال برانگيز بوده است. از اين رو، در پژوهش حاضر سعي بر آن بوده تا از طريق اندازه گيري مقدار فرسايش خاك و توليد رسوب ۱۱ رگبار مطالعاتي، مقدار دقيق نسبت تحويل رسوب تعيين، و ارتباط آن با عوامل مختلف اقليمي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز چهل گزي سد قشلاق مورد بررسي قرار گيرد. نتايج به دست آمده از مدل سازي، دلالت بر امكان برآورد مناسب نسبت تحويل رسوب با استفاده از متغيرهاي دبي اوج، حجم روان آب و عامل فرسايندگي با ضريب تعيين و خطاي نسبي به ترتيب حدود ۹۸ و ۳۳ درصد داشته است. هم چنين نتايج آزمون t جفتي نبود اختلاف معني دار بين مقادير مشاهده اي و تخميني نسبت تحويل رسوب را تاييد نمود.