مقاله مدل سازي برج پريلينگ اوره با جريان طبيعي و ارايه روش هاي مناسب جهت رفع كلوخه در برج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي برج پريلينگ اوره با جريان طبيعي و ارايه روش هاي مناسب جهت رفع كلوخه در برج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج دانه بندي
مقاله مدل سازي
مقاله اوره
مقاله فن
مقاله بذر پاشي
مقاله بستر سيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانميري عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اديمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پريلينگ يكي از روش هاي دانه بندي كودهاي شيميايي (اوره و نيترات آمونيوم) و مواد خاص از جمله مواد منفجره مي باشد. در اين پژوهش، مدل سازي برج دانه بندي اوره منطقه يك پتروشيمي شيراز انجام شده است. در اين برج، از هوا به عنوان عامل اصلي انتقال حرارت و انتقال جرم به صورت طبيعي و ناهمسو) استفاده مي شود. معادله هاي پيوستگي، هيدروديناميك، جرم و انرژي براي هوا و دانه هاي اوره نوشته شده و به صورت همزمان در يك بسته نرم افزاري حل شدند. در مطالعه حاضر از دو مدل به صورت جداگانه استفاده شده است. در مدل اول، توزيع دما درون دانه ها در نظر گرفته نمي شود. نتيجه هاي حاصل از اين مدل با داده هاي واقعي تطابق خوبي ندارند. ولي با در نظر گرفتن توزيع دما در داخل دانه ها داده هاي تجربي انطباق بهتري را با نتيجه هاي مدل پيدا مي كنند. نتيجه مطالعه نشان مي دهد كه ميزان انتقال حرارت بر روي دانه هاي متوسط و بزرگ در برج هاي دانه بندي كافي نبوده و شايد بروز مشكلات عديده اي مانند تمايل به كلوخه شدن در اين واحدها احتمالا ناشي از اين امر است.