مقاله مدل سازي تاثير درياچه بر مناطق مجاور (مطالعه موردي: مدل سازي اقليمي حوزه آبخيز جازموريان با ايجاد درياچه مصنوعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تاثير درياچه بر مناطق مجاور (مطالعه موردي: مدل سازي اقليمي حوزه آبخيز جازموريان با ايجاد درياچه مصنوعي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي اقليمي
مقاله تغيير اقليم
مقاله تحليل عددي
مقاله حوزه آبخيز جازموريان
مقاله .TAPM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردان رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زواررضا پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با مدل سازي تاثير درياچه بر اقليم خشکي مجاور و بهره گيري از نرم افزار TAPM براي نخستين بار در ايران، با افزايش فرضي سطح آب از ارتفاع ۳۵۱ متري کف چاله جازموريان تا ارتفاع ۵۰۰ متري از سطح دريا و ايجاد يک درياچه مجازي بزرگ در حوزه آبخيز ياد شده، با مدل نرم افزار اقليمي، به تغييرات اقليمي منطقه اي از جمله تغيير دما، سرعت باد و رطوبت نسبي منطقه در مقطع زماني زمستاني و تابستاني پرداخته شده است. روي سطح آب درياچه فرضي با شرايط سينوپتيکي و ديناميک جوي، نوسانات دمايي در زمستان، به طور ميانگين ۶٫۵ افزايش و در تابستان، به طور ميانگين ۱٫۶ کاهش خواهد داشت. ميانگين سرعت باد در زمستان حدود ۹٫۲ m/s و در تابستان، ۱ m/s افزايش نشان مي دهد. رطوبت نسبي در زمستان ۶٫۵ درصد و در تابستان، ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت. خروجي مدل نرم افزاري  TAMPدر شبيه سازي پارامترهاي اقليمي دما، سرعت باد و رطوبت نسبي منطقه با ضريب همبستگي به ترتيب ۸۳، ۵۴ و ۶۶ درصد و شاخص هماهنگي با ۸۳، ۶۳ و ۷۳ درصد در حد قابل قبول ارزيابي گرديد.