مقاله مدل سازي تراوش گاز در غشاي پليمري صفحه اي تخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازي تراوش گاز در غشاي پليمري صفحه اي تخت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراوايي
مقاله مدل سازي دو بعدي
مقاله غشاي پليمري
مقاله ضريب نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عموقين آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک مدل رياضي دو بعدي با دو رويکرد براي تراوش گاز از يک غشاي پليمري صفحه اي تخت جداساز گاز ارايه شده است. در اين مدل انتقال در جهت محوري و شعاعي درون غشا مدنظر قرار گرفته است. نتايج مدل براي انتقال گاز دي اکسيدکربن، با داده هاي آزمايشگاهي غشاي آلياژي تهيه شده از آلياژکاري کوپليمر اکريلونيتريل بوتادين استايرن و پليمر پلي وينيل استات مقايسه شده است. تراوايي گاز در ترکيب درصدهاي مختلف پليمر و اثر فشار بر تراوايي بررسي شد. پيش بيني هاي مدل از همخواني خوبي با داده هاي آزمايشگاهي برخوردار بودند.