مقاله مدل سازي حرارتي يك بعدي رخنمون هاي سطحي، مثالي از كوه خامي و كوه ميش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي حرارتي يك بعدي رخنمون هاي سطحي، مثالي از كوه خامي و كوه ميش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي حرارتي
مقاله مدل سازي يك بعدي
مقاله رخنمون سطحي
مقاله سازند كژدمي
مقاله كوه ميش
مقاله كوه خامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينل زاده ولي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از روش هاي مدل سازي حوضه رسوبي براي مدل سازي حرارتي رخنمون سطحي سازندها استفاده شده است. رخنمون سازندها در كوه خامي و كوه ميش مورد مطالعه قرار گرفته و در سه محل، ويژگي سازندها مانند سنگ شناسي، ضخامت، شيب و امتداد لايه ها اندازه گيري شده است. با استفاده از داده هاي به دست آمده قسمت هاي فرسايش يافته، بازسازي شده و برشي از كوه خامي و كوه ميش در امتداد شمال شرق، جنوب غرب تهيه شده است. اين برش به صورت داده هاي عددي وارد نرم افزار مدل سازي شده و مدل حرارتي و تاريخچه پختگي سازند كژدمي و ديگر سازندها به دست آمده است.
اين مطالعه نشان می دهد فرسايش، تاثير زيادي بر ميزان پختگي مواد آلي لايه ها در برش مورد مطالعه داشته است. فرسايش كه منجر به كاهش عمق تدفين شده موجب پایین بودن دماي سازندها و كاهش نرخ واكنش هاي نفت زايي گرديده است.