مقاله مدل سازي روند تصميم گيري در سياست خارجي ايالات متحده امريکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي روند تصميم گيري در سياست خارجي ايالات متحده امريکا
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي سياست خارجي
مقاله گروه هاي ذي نفوذ
مقاله لابي
مقاله روند تصميم گيري
مقاله ايالات متحده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدايي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سروستاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه ايالات متحده قدرتمندترين کشور جهان است، تصميمات و سياست هاي آن بر کل جهان تاثيرگذار است. سوال اينجاست که اين تصميمات چگونه اتخاذ مي شوند. آيا آنها نتيجه سياست هاي داخلي و روندهاي دموکراتيک هستند، و يا بر مبناي عقايد و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و يا نفوذ لابي هاي گروه هاي ذي نفوذ اتخاذ مي شوند؟ هدف اين مقاله، بررسي روند پيچيده تصميم گيري در حوزه سياست خارجي ايالات متحده است و نهادها، روندها و عناصري را که گروه هاي ذي نفوذ براي تاثيرگذاري در نظام تصميم گيري به کار مي برند را مورد بررسي قرار مي دهد. نويسندگان مقاله با ارايه مدلي متفاوت از مدل هاي رايج، نشان مي دهند که نظام تصميم گيري سياست خارجي امريکا چگونه تحت تاثير هم زمان نهادهاي رسمي و غيررسمي قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه هاي ذي نفوذ مي توانند از هر راه ممکن سياست هاي مورد نظر خود را در داخل نظام قانوني واشينگتن ايجاد و ميان اين دو ارتباط برقرار کنند و اينکه بازيگران غيررسمي با استفاده از سازوکارهاي متفاوت و نفوذ در روند پيچيده تصميم گيري امريکا، تا حد زيادي موفق شده اند بخش عمده اي از خواسته هاي مورد نظر خود را در عرصه سياست خارجي وضع نمايند.