مقاله مدل سازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کاني هاي اکسيده مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کاني هاي اکسيده مس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپ ليچينگ
مقاله فروشويي ستوني
مقاله مدل سازي
مقاله موازنه جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي دربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كليني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده قنبرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي رياضي عمليات استخراج فلز مس به روش استخراج توده اي موضوع بسياري از تحقيقات انجام گرفته در زمينه استخراج فلزات در سال هاي اخير بوده است. اما به دليل حجيم بودن عمليات هيپ ليچينگ، مدل سازي رياضي اين عمليات مي تواند چشم اندازهاي جالبي را براي اهداف طراحي مهيا سازد. از آنجايي که فروشويي ستوني بهترين گزينه براي شبيه سازي هيپ ليچينگ مي باشد، در اين پژوهش بر مبناي يک مدل رياضي، نرم افزاري به زبان ويژوال بيسيک، جهت مدل سازي فروشويي ستوني کاني هاي اکسيده مس سرچشمه، تهيه گرديد. اين مدل رياضي بر اساس موازنه جرم، همراه با واکنش شيميايي و در حالت ناپايا ارايه شده است. اين مدل مي تواند اثر عوامل موثر بر بازده استخراج از قبيل دانه بندي خوراک، زمان جريان حلال،  ميزان تراکم، نرخ پاشش، درجه حرارت عمليات و غلظت حلال مورد استفاده را در پيش بيني نتايج استخراج تعيين نمايد. براي تاييد صحت مدل نيز از تست هاي ستوني متعددي در مقياس آزمايشگاهي استفاده و نتايج بسيا ر مناسبي حاصل گرديد که نشان دهنده تطابق نتايج نرم افزار با نتايج آزمايشگاهي مي باشد. حلال مورد استفاده در اين آزمايش ها، اسيد سولفوريک رقيق بود. با بررسي نتايج حاصل از آزمايش ها و مدل مي توان در شرايط مختلف، ميزان استخراج مس را پيش بيني نمود.