مقاله مدل سازي ساختاري تحولات اخير بازار نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي ساختاري تحولات اخير بازار نفت خام
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت نفت
مقاله عوامل بنيادي بازار نفت
مقاله ضرايب برگشت
مقاله اوپك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط اخير بازار نفت، تحليل گران را با چالش هاي جدي در نحوه تحليل تحولات قيمت نفت و دلايل آن مواجه نموده است. آنها از ديدگاه هاي تغيير ساختاري، رفتار دوره اي و سفته بازي به موضوع پرداخته اند. ريشه اين چالش ها در تحول اثرگذاري عوامل بنيادي بر قيمت نفت جستجو مي شود. مصاديق آن مي توان به توليد اوپك اشاره نمود كه در دهه ۹۰ ميلادي به طور كارا اهداف قيمتي سازمان اوپك را تامين مي كرد، در حاليكه در سال هاي اخير توانايي لازم براي كنترل قيمت را از دست داده است. همچنين رابطه بين قيمت نفت خام و سطح ذخيره سازي تجاري نيز دگرگون شده است. در اين مطالعه به منظور بررسي تحول رابطه بين عوامل بنيادي، از مدل هاي اقتصاد سنجي بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد ظرفيت مازاد توليد اوپك در سال هاي اخير (بعد از (۲۰۰۳ ضمن تاثير بر رابطه ذخيره سازي ها روي قيمت نفت نقش مهمي را در بازار نفت به عهده داشته است؛ در حالي كه تا قبل از آن تاريخ چنين تاثيري مشاهده نمي شود. بنابراين اوپك كه بر مبناي سطح ذخيره سازي ها، سهميه اعضا را تعيين و بر اين مبنا اهداف قيمتي را دنبال مي نمود ديگر قادر به انجام دادن آن نيست؛ چرا كه در حال حاضر ظرفيت مازاد توليد اين ابزار را تحت شعاع قرار داده و نه تنها آنرا خنثي نموده بلكه در جهت معكوس،‌ قيمت ها را هدايت مي نمايد. لذا اوپك در جهت كنترل قيمت نفت از طريق تعيين سهميه با دو رويكرد متضاد از طريق تغيير در ذخيره سازي و ظرفيت مازاد توليد روبه روست كه در شرايط فعلي نقش دومي شاخص تر مي نمايد.