مقاله مدل سازي سري زماني براي پيش بيني تلاطم در بازدهي سهام شركت سيمان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي سري زماني براي پيش بيني تلاطم در بازدهي سهام شركت سيمان تهران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلاطم تحقق يافته
مقاله داده هاي پرفراواني
مقاله اثر اهرمي
مقاله پيش بيني تلاطم
مقاله مدل ARMA
مقاله قيمت سهام سيمان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزحداد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار سرمايه، در مقايسه با سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت از ريسك و نااطميناني بالايي برخوردار است، بنابراين انتظار مي رود سود حاصل از سرمايه گذاري از حداقل بازدهي مورد انتظار بدون ريسك افزون تر باشد. به همين دليل به كارگيري تكنيك ها و تحليل هاي تخصصي براي تخمين و پيش بيني تلاطم بازار مالي براي بهينه سازي سرمايه گذاري در بازار مالي، ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق روش هاي مختلف پيش بيني تلاطم در بازدهي دارايي ها مدل سازي و دقت آن ها مورد ارزش يابي قرار مي گيرد. الگوسازي، برآورد و پيش بيني هاي اين ويژگي با استفاده از روش هايARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C  و ريسك متريك و با استفاده از «داده هاي هفتگي» انجام مي شود. اين تحقيق تلاطم تحقق يافته قيمت سهام سيمان تهران را از دوره ۰۳/۰۱/۱۳۷۰ تا ۲۶/۰۷/۱۳۸۵، با استفاده از انواع روش هاي غيرخطي كه در آن “اثرات بازده هاي وقفه اي»، «اثرات اهرمي» «شكست ساختاري” گنجانده مي شود و هم چنين مدل سازي و دقت آن ها را با يكديگر مقايسه و ادبيات مربوط به اين موضوع را در حد وسيعي معرفي مي كند. نتايج تخمين ها و پيش بيني ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهي سهام سيمان تهران، حاكي از برتري الگوي ARIMA–SCRL نسبت به مدل هاي ديگر است. هم چنين در اين تحقيق نشان داده مي شود كه اخبار خوب و بد اثرات متقارني بر قيمت سهام سيمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده هاي هفتگي، سنجشي بدون تورش را براي تلاطم تحقق يافته ميسر مي كند.