مقاله مدل سازي سه بعدي ترموديناميکي اثر آتش بر کامپوزيت هاي پايه پليمري با در نظر گرفتن تغيير خواص حرارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي سه بعدي ترموديناميکي اثر آتش بر کامپوزيت هاي پايه پليمري با در نظر گرفتن تغيير خواص حرارتي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزيت
مقاله ترموديناميک
مقاله آتش
مقاله مدل سازي سه بعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشكريه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به استخراج روابط سه بعدي حاکم بر انتقال حرارت در کامپوزيت هاي پايه پليمر در معرض آتش پرداخته شده است. پس از مدل سازي رياضي، با در نظر گرفتن تغيير خواص فيزيکي کامپوزيت در حين حرارت دهي، حل معادلات به روش تفاضل محدود انجام شده است. مدلي نيمه تجربي نيز براي يافتن توزيع دما در نمونه هاي کامپوزيتي ارایه شده است. نتايج حاصل حاکي از تغيير شديد دما در راستاي ضخامت است. گسترش دما در راستاي الياف راحت تر از گسترش در راستاي عمود بر الياف صورت مي گيرد. آزمايش هاي آتش روي نمونه هاي شيشه – اپوکسي انجام شده و نتايج آن با مدل مقايسه شده است. نتايج آزمايش ها حاکي از گسترش راحت تر حرارت در راستاي الياف براي نمونه هاي ساخته شده از الياف تک جهته است. گسترش مد تورق ايجاد شده در نمونه هاي ساخته شده از الياف تک جهته به صورت بيضوي و در نمونه هاي ساخته شده از الياف بافته شده به صورت دايره اي است.