مقاله مدل سازي سينتيکي واکنش تبديل منو سديم فسفات به سديم هگزامتافسفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي سينتيکي واکنش تبديل منو سديم فسفات به سديم هگزامتافسفات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منو سديم فسفات
مقاله سديم هگزامتافسفات
مقاله مدل سازي سينتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پايه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: كياني انبوهي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه سينتيک واکنش تبديل منو سديم فسفات به سديم هگزامتافسفات در يک راکتور آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش هاي لازم در يک ميکرورآکتور آزمايشگاهي در دماي ۶۵۰ تا ۷۳۰ درجه سانتي گراد انجام و نتيجه هاي آزمايش ها شامل ميزان درصد تبديل منو سديم فسفات به سديم هگزامتاسفات در زمان هاي مختلف جهت تعيين ضرايب معادله سينتيکي ثبت شد. معادله سينتيکي واکنش مورد نظر به صورت تواني تعريف و ضريب هاي مربوط با استفاده از الگوريتم ژنتيک محاسبه شد. توانايي مدل حاضر در پيش بيني درصد تبديل منو سديم فسفات با ضريب رگرسيون ۰٫۹۵۵ و خطاي متوسط %۳٫۳۹ نشان دهنده دقت بالاي مدل ارايه شده در پيش بيني رفتار واکنش مورد نظر است.