مقاله مدل سازي سينتيک توليد هيدرات متان با استفاده از انرژي آزاد هلمهولتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي سينتيک توليد هيدرات متان با استفاده از انرژي آزاد هلمهولتز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي آزاد هلمهولتز
مقاله نيروي محرکه
مقاله سينتيک تشکيل
مقاله هيدرات گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني راد پروين
جناب آقای / سرکار خانم: ورامينيان فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، نيروي محرکه سينتيک تشکيل هيدرات در دما و حجم ثابت، به صورت تفاوت انرژي آزاد هلمهولتز در شرايط آزمايشگاهي از مقدار تعادلي آن در نظر گرفته شده و براي متان در دماي ۲۷۴ کلوين و در گستره فشار ۴۵٫۱۳ بار تا فشار ۳۰٫۵۶ بار و در دماي ۲۷۸ کلوين و در گستره فشار ۷۱٫۶۳ بار تا فشار ۴۳٫۸۸ بار و نيز در دماي ۲۸۰ کلوين و در گستره فشار ۸۱٫۳۶ بار تا فشار ۵۳٫۲۴۵ بار و در نهايت در دماي ۲۸۲ کلوين و در گستره فشار ۹۰٫۶۸ بار تا فشار ۶۴٫۶۰ بار در حجم ثابت ۵۰٫۸ ميلي ليتر نيروي محرکه محاسبه شده است و معادله اي براي نيروي محرکه تشکيل هيدرات متان در حجم ثابت مستقل از دماي به دست آمده است. نتيجه هاي به دست آمده از مدل با نتيجه هاي آزمايشگاهي تطابق بسيار خوبي دارد و خطاي متوسط مدل در پيش بيني سينتيك توليد هيدرات در درجه حرارت ۲۷۴ کلوين، ۳ درصد و در دماي ۲۷۸ کلوين، ۸٫۶۸ درصد و در درجه حرارت ۲۸۰ کلوين، ۱۰٫۲۶ درصد و در دماي ۲۸۲ کلوين، ۵٫۳۵ درصد است.