مقاله مدل سازي عددي برخورد سيال لزج با صفحه الاستيک شناور در يک حوضچه محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي برخورد سيال لزج با صفحه الاستيک شناور در يک حوضچه محدود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برخورد سيال با جسم جامد
مقاله صفحه الاستيک
مقاله مدل سازي عددي
مقاله سيال لزج
مقاله موج خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت تبريزي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسنقلي زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه تاثير موج بر روي سازه عظيم شناور معمولا بصورت تجربي يا عددي بدست مي آيد. محاسبه عددي معمولا به دو صورت انجام مي پذيرد. برخي با استفاده از معادله لاپلاس، سيال پتانسيل را حل مي کنند و برخي ديگر از معادله ناويراستوکس استفاده کرده و سيال لزج را تحليل مي کنند. در اين مقاله، برخورد سيال لزج با صفحه الاستيک شناور مورد بررسي قرار گرفته است که معادلات ناويراستوکس بصورت کوپله و همزمان با معادلات ورق الاستيک شناور حل مي شوند. در مدل سازي عددي تغييرات عمودي ورق الاستيک شناور از مدل تفاضل محدود و روش آپويند استفاده شده است. نتايج عددي بدست آمده با نتايج عددي بصيرت تبريزي و کوچکي مطلق براي جريان پتانسيل و با نتايج عددي اوکوسو و نامبا و نتايج تجربي کاشيواگي براي جريان لزج، مقايسه شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که لزجت باعث افزايش شديد ميرا شدن نوسانات عمودي ورق الاستيک نسبت به جريان غير لزج مي باشد.