مقاله مدل سازي عددي سه بعدي انتقال حرارت در پنير سفيد تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي سه بعدي انتقال حرارت در پنير سفيد تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنير UF
مقاله تفاضل محدود
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلوي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروفيل دما طي مرحله نمک پاشي، به دليل اثر آن بر فعاليت ميكروبي و آنزيمي نقش مهمي را در كيفيت پنير بازي مي‌ كنند. در اين تحقيق يک مدل سه بعدي براي توصيف انتقال حرارت در پنير فراپالايش شده با استفاده از حل عددي قانون دوم فوريه با روش تفاضل محدود (مبنا شماي صريح) به عنوان تابعي از عوامل دروني (دما و تركيب شيميايي پنير در هر نقطه در داخل پنير) و عوامل بيروني (دما، رطوبت نسبي و سرعت حركت هواي محيط نگهداري) توسعه داده شد. نتايج مقايسه پروفيل‌ هاي دماي پيش بيني شده با نرم افزار MATLAB با داده ‌هاي اندازه ‌گيري شده، نشان داد كه همبستگي بالايي بين مقادير پيش بيني شده توسط مدل و مقادير آزمايشي وجود دارد.