مقاله مدل سازي عددي سه بعدي گردش آب در تنگه هرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي سه بعدي گردش آب در تنگه هرمز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري نسب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خليج فارس يكي از مهمترين آبراه هاي جهان است که كشورهاي موجود در اين حوزه، دو سوم نفت جهان را تامين مي كنند. اين خليج از طريق تنگه هرمز به درياي عمان و اقيانوس هند متصل مي شود. گردش آب خليج  فارس و تنگه هرمز با توجه به كاربرد آن در كشتيراني، شيلات و تخمين نحوه انتشار آلودگي هميشه از اهميت زيادي برخوردار بوده است، به همين دليل از سال ۱۹۱۸ تاكنون مطالعات زيادي در خصوص نحوه گردش آب در خليج فارس و تنگه هرمز صورت گرفته است. به گفته(Alhajiri, 1991)  در هر ۶ دقيقه يك كشتي اقيانوس پيما از اين تنگه مي گذرد كه اين خود نشان از اهميت بسيار زياد اين تنگه است. گردش آب در تنگه هرمز به صورتي است که آب درياي عمان از سطح و از سمت سواحل ايران به بالادست خليج فارس جريان مي يابد و آب نسبتا شورتر خليج فارس از لايه هاي پاييني و از سمت كشور عمان به خليج عمان مي ريزد. هدف از اين مطالعه، بررسي نحوه گردش آب در تنگه هرمز با استفاده از مدل سه بعدي هيدروديناميكي کوهيرنس  (Luyten et al, 1999)است که در ۱۰ لايه از سطح تا بستر گردش آب مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. در اين مدل، داده هاي هواشناسي ۵۴ ساله به صورت ميانگين روزانه بكار گرفته شده و همچنين چهار مولفه اصلي جزرومد O1, K1, S2, M2 در مدل اعمال شده اند. مدل مذكور به صورت روزانه، الگوي جريان از سطح تا بستر را بر اساس تغييرات چگالي و شوري و تبادل باروكلينيكي بين گراديان فشار و گراديان چگالي را محاسبه و شبيه سازي نموده است. پيش بيني هاي به عمل آمده توسط مدل با مشاهدات ميداني در تنگه هرمز مقايسه شده كه داراي توافق بسيار خوبي هستند.