مقاله مدل سازي عددي سونامي محتمل در سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند بخش اول: مدل سازي توليد و انتشار امواج سونامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي سونامي محتمل در سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند بخش اول: مدل سازي توليد و انتشار امواج سونامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه فرورانش مکران
مقاله سونامي
مقاله مدل سازي عددي
مقاله توليد سونامي
مقاله انتشار سونامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي پيروز محرم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ذاكر ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي از انجام اين مطالعه، افزايش ظرفيت هاي نرم افزاري كشور در جهت توسعه سيستم هشدار سونامي براي سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند است. سونامي سهمگين ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ (دي ماه ۱۳۸۳) در منطقه اقيانوس هند، لزوم توسعه سيستم هاي هشدار سونامي براي مناطق در معرض خطر سونامي، بخصوص براي سواحل منطقه اقيانوس هند را خاطر نشان كرد. با توجه به وجود خطر سونامي از ناحيه منطقه فرورانش مكران در سواحل جنوبي ايران، كشورمان متعهد شده است كه در جهت توسعه سيستم هشدار سونامي گام برداشته و در اين راستا، با كشورهاي منطقه همكاري كند. چنانچه مجموعه فعاليت هاي موردنياز براي توسعه چنين سيستم هايي به دو گروه سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم شود، مدل سازي عددي سونامي در گروه دوم قرار مي گيرد و بدون شك بدون آن، توسعه يك سيستم هشدار سونامي امكان پذير نخواهد بود. در قالب اين مطالعه، مدل سازي فازهاي توليد و انتشار سونامي به طور كامل مورد بحث قرار گرفته و نتايج به دست آمده با تجربيات بين المللي در زمينه مدلسازي سونامي مقايسه شده و مورد سنجش قرار گرفته است. در پايان، نشان داده شده است كه چگونه مي توان از نتايج مدل سازي سونامي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است، براي توسعه يك سيستم هشدار سونامي استفاده كرد.