مقاله مدل سازي غير خطي و طراحي سيستم کنترل PID براي يک مولد بخار استوانه دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۶۶ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي غير خطي و طراحي سيستم کنترل PID براي يک مولد بخار استوانه دار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي غير خطي
مقاله مولد بخار
مقاله فشار بخار
مقاله سطح آب استوانه
مقاله کنترل PID

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مدل سازي غير خطي و کنترل يک مولد بخار استوانه دار مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا معادلات ديناميکي حاکم بر مولد بخار با توجه به اصول و پارامترهاي فيزيکي استخراج شده است. در واقع ترکيب جديدي از مدل هاي ارايه شده در ادبيات موجود، مد نظر قرار گرفته است تا بتوان يک مدل قوي تر از ديناميک مولد بخار را که صرفا مبتني بر پارامترهاي فيزيکي باشد، به دست آورد. سپس اين مدل با روش هاي عددي حل شده است و پاسخ هاي حلقه باز سيستم مولد بخار که به طور ذاتي ناپايدار است، به دست آمده و تحليل شده اند. همچنين با انتخاب سبک بويلر پيرو به عنوان سبک کنترل، دو کنترلگر PID يکي براي کنترل فشار بخار خروجي مافوق گرم کن ها و ديگري براي کنترل سطح آب استوانه، با استفاده از قواعد تنظيم زيگلر-نيکولز طراحي شده است. همچنين بر هم کنش بين فشار بخار و سطح آب نيز بررسي و توضيح داده شده است. اين مدل مي تواند براي تحقيق و مطالعه در زمينه بهينه سازي ديناميک مولد بخار و اعمال تئوري هاي مختلف کنترل مدرن بر روي آن، مورد استفاده قرار گيرد.