مقاله مدل سازي فيزيک سنگ در بخش ماسه سنگي مخزن آسماري (مطالعه موردي در ميدان نفتي منصوري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مدل سازي فيزيک سنگ در بخش ماسه سنگي مخزن آسماري (مطالعه موردي در ميدان نفتي منصوري)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيزيک سنگ
مقاله سازند آسماري
مقاله پارامترهاي الاستيک
مقاله معادله گاسمان
مقاله مدل کريف
مقاله مدل نيور – ورکين
مقاله امپدانس پواسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردار هادي
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه روش هاي ژئوفيزيکي، بخصوص روش هاي شناخت رفتار الاستيکي سنگ ها، پيشرفت هاي زيادي نموده و به شدت مورد توجه شرکت هاي نفتي قرار گرفته است تا به اين وسيله بتوانند ريسک عمليات حفاري را کاهش دهند. در حال حاضر روابط توسعه يافته فيزيک سنگ، به عنوان روشي مناسب براي دسترسي به اين رفتارها شناخته شده است. اولين مرحله از شناخت رفتار الاستيک، تعيين مدل فيزيک سنگ است. هدف اين مقاله، استفاده از داده هاي چاه پيمايي و مطالعات فيزيک سنگ در بخش ماسه سنگي مخزن آسماري به منظور تاييد و يا اثبات مدل هايي جهت ايجاد ارتباط بين پارامترهاي الاستيک و خصوصيات مخزني است. مطالعه حاضر نشان داده است که مدل کريف براي پيش بيني سرعت موج برشي از سرعت موج تراکمي و مدل نيور – ورکين براي تعيين نحوه توزيع تخلخل، بهترين تطابق را با داده هاي مورد نظر نشان مي دهند. همچنين امپدانس پواسون، مناسب ترين پارامتر الاستيک جهت تعيين نحوه توزيع سنگ شناسي و سيال درون منفذي است.