مقاله مدل سازي مکان يابي پارکينگ هاي عمومي با استفاده از GIS با تاکيد بر مقايسه روش هاي وزندهي و تلفيق لايه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي مکان يابي پارکينگ هاي عمومي با استفاده از GIS با تاکيد بر مقايسه روش هاي وزندهي و تلفيق لايه ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارکينگ هاي عمومي
مقاله مکان يابي
مقاله سيستم اطلاعات مکاني
مقاله تصميم گيري چندمعياره
مقاله هم پوشاني شاخص
مقاله وزن دهي به معيارها
مقاله AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين زيرساخت هاي سيستم حمل و نقل شهري، پارکينگ هاي عمومي هستند که نقش عمده اي در کاهش پارک حاشيه اي و رواني ترافيک ايفا مي کنند. پارکينگ هاي عمومي زماني مي توانند کارايي لازم را داشته باشند که در مکان مناسبي احداث شوند. در حال حاضر مکان يابي اين پارکينگ ها به روش سنتي و با بازديد از محل انجام مي گيرد. در روش سنتي مکان هاي انتخابي فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودي از پارامترها مانند قيمت زمين انتخاب مي شوند ولي در اين تحقيق پارامترهاي موثر در مکان يابي پارکينگ هاي عمومي از سه ديدگاه، نزديکي پارکينگ به مراکز جاذب سفر، عوامل ترافيکي و مشکل آزادسازي زمين بخصوص در مناطق مرکزي شهرها بررسي شده و با توجه به اين سه ديدگاه مدل مفهومي مکان يابي پارکينگ تهيه شده است. سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) که علم و فناوري تجزيه و تحليل داده هاي مکان مرجع مي باشد، توانايي تلفيق تعداد زيادي پارامتر را بصورت همزمان دارد. در اين تحقيق ضمن ارايه الگويي مناسب جهت مکان يابي بهينه پارکينگ هاي عمومي بوسيله GIS، از روش هاي مختلف وزندهي و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي استفاده گرديده و نتايج اين روش ها نيز با يکديگر مقايسه شده است. نتيجه مقايسه روش هاي مختلف نشان داد که روش وزندهي Fuzzy AHP مناسب ترين روش وزندهي به پارامترهاي مکان يابي پارکينگ مي باشد. در ضمن روش تلفيق هم پوشاني شاخص نيز بعنوان بهترين روش تلفيق لايه هاي موثر در اين تحقيق، انتخاب گرديد.