مقاله مدل سازي و آموزش پارامترهاي هيدروليکي موثر بر رسوب شويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و آموزش پارامترهاي هيدروليکي موثر بر رسوب شويي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاشينگ
مقاله رسوب شويي
مقاله فرسايش
مقاله GSTARS 3
مقاله سد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فراست کيش مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مدل سازي عددي رسوب شويي در مخزن سد سفيدرود و تاثير آن در احياي حجم مخزن در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از مدل عددي GSTARS 3 براي بررسي فازهاي مختلف فلاشينگ استفاده شده است. اين مدل براي رسوب شويي آزاد و تحت فشار تهيه و هر کدام به طور مجزا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بررسي هاي انجام شده بر روي سد سفيدرود نشان مي دهد با توجه به اين که تراز آب مخزن در ابتداي عمليات فلاشينگ يکي از پارامترهاي تاثيرگذار در راندمان رسوب شويي است. پايين آوردن تراز آب مخزن از تراز نرمال ۲۷۱) متر) به تراز آبگيري نيروگاه ۲۱۰) متر) موجب کاهش آب مصرفي از ۸۹۷ متر مکعب به ۱۹ متر مکعب براي شستن هر تن رسوب مي شود. از طرف ديگر بررسي ها نشان مي دهد که در اين مخزن فلاشينگ بر رسوبات درشت دانه تاثير گذار نيست و نمي توان از آن به عنوان تنها راه حل براي جلوگيري از کاهش ظرفيت مخزن استفاده نمود و انجام عمليات رسوب زدايي تکميلي نظير لايروبي، استفاده از سيفون و يا عبور جريانات غليظ از مخزن، علاوه بر رسوب شويي سالانه در مخزن سد سفيدرود امري اجتناب ناپذير است.