مقاله مدل سازي و آناليز فرايند پروژه مکانيزاسيون يونجه با شبکه هاي گرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و آناليز فرايند پروژه مکانيزاسيون يونجه با شبکه هاي گرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي و زمان بندي
مقاله پروژه
مقاله شبکه هاي گرت
مقاله مدل سازي
مقاله مکانيزاسيون کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه پرور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر سيستم توليدي، چنانچه عمليات توليد از قبيل شخم زني و برداشت به موقع انجام نپذيرد، انتظار مي رود که عملکرد و کيفيت محصول افت پيدا کند. پروژه مکانيزاسيون يونجه نيز به مانند هر سيستم توليدي، نيازمند برنامه ريزي، زمان بندي، طرح ريزي و مديريت دقيق مي باشد. روش پايه اي و بنيادي تکنيک هاي برنامه ريزي و زمان بندي پروژه ها به صورت شبکه هايي از فعاليت ها و رويداد هاي برهم کنش مي باشند که بر اساس روابط پيش نيازي به فرم گرافيکي نمايش داده مي شوند. چنين شبکه هايي، ابزارهاي توانمندي هستند که چارچوب منسجمي را براي طرح ريزي، زمان بندي و … پروژه ها فراهم مي آورند. در اين پژوهش از شبکه هاي گرت استفاده شد، زيرا شبکه هاي گرت همه مزيت هاي شبکه ها را دارند. علاوه بر آن، تواناترين و مطمئن ترين نوع شبکه ها براي ارزيابي و تحليل واقعي سيستم ها مي باشند. با استفاده از شبکه هاي گرت فرايند پروژه مکانيزاسيون يونجه شبيه سازي و مدل سازي شده و سپس مدل شبکه گرت حاصل، تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد که مدل اين توانايي پاسخ گويي به هر نوع پرسش آماري در ارتباط با پروژه را دارا مي باشد و مدل هاي شبکه اي به ويژه مدل شبکه گرت، ابزار يا تکنيک بسيار توانمندي براي مدل سازي، طرح ريزي، زمان بندي، کنترل و آناليز پروژه هاي مکانيزاسيون کشاورزي مي باشد.