مقاله مدل سازي و حل مساله زمانبندي کار کارگاهي با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و حل مساله زمانبندي کار کارگاهي با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمانبندي كار كارگاهي
مقاله زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي جدايي ناپذير
مقاله بهينه سازي دسته ذرات
مقاله فاکتوراديک
مقاله آنيلينگ شبيه سازي شده
مقاله جستجوي تصادفي حريصانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک دهه اخير تحقيقات نسبتا کمي بر روي مساله زمانبندي کار کارگاهي با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي جدايي ناپذير (ISDSJSP) انجام شده است. در زمينه حل اين مساله نيز الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات(PSO)  مورد توجه قرار نگرفته است. در اين مقاله مساله ISDSJSP با تابع هدف کمينه سازي زمان پايان تمام کارها مدنظر قرار گرفته و يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط و يک الگوريتم ترکيبي PSO براي آن ارايه شده است. جواب بدست آمده توسط PSO با استفاده از يک الگوريتم آنيلينگ شبيه سازي شده بهبود داده شده است. عملکرد الگوريتم پيشنهادي (HPSO) نسبت به دو الگوريتم ديگر بر روي مسايل نمونه توليد شده در اين مقاله آزمايش شده است. نتايج حاصل، دقت و کارايي بيشتر جوابهاي حاصل از HPSO نسبت به دو الگوريتم ديگر را نشان مي دهند.